Titler til salg…

Titles(English extract below)

Uddannelsestitler er nyttige, fordi de indikerer hvilken form for viden, bæreren af titlen har tilegnet sig. Udfordringen er at gennemskue kvaliteten af de enkelte uddannelser i den voksende jungle af universiteter verden over.

Jeg forlod mit job og flyttede med min mand til Holland pga. hans arbejde. Jeg besluttede at benytte lejligheden til at begynde at studere igen, fordi jeg synes det kunne være inspirerende og udfordrende. Jeg valgte en mastergrad på et amerikansk universitet, som har afdelinger i bl.a. Holland. Jeg har haft stor fornøjelse af mine studier, men det har slået mig, hvor stor forskel der er på studerendes indsats. Jeg synes selv, at jeg har givet den en skalle, fordi jeg gerne vil lære og have størst muligt udbytte af studiet. Men jeg er forbløffet over at se, hvor lidt nogle studerende præsterer, uden at de af den grund dumper eller bliver smidt af holdet. Og her kommer vi til sagens kerne.

Det er et privat universitet, og ligesom alle andre virksomheder skal universitetet have indtægter for at løbe rundt. Og kunderne som betaler, det er jo de studerende! Eftersom man betaler pr. fag, er det nærliggende at tænke, at universitetet har en interesse i at lade alle studerende bestå deres fag, således at de får lyst og mulighed for at gå videre med næste fag.

Universitetet har selvfølgelig sit omdømme at tage hensyn til, og det går jo nok ikke at “levere” alt for mange kandidater med manglende kvalifikationer, da det vil skade universitetets faglige ry. Alligvel kan jeg ikke lade være med at undre mig en gang imellem over, hvor lidt der bliver præsteret af nogle studerende, og af nogle undervisere. Nu er “mit” amerikanske universitet jo langtfra den eneste privatdrevne uddannelsesinstitution i verden, og derfor er der nok nogle stykker rundt omkring, som kommer forholdsvist let til deres BA, MA, MBA og hvad der ellers findes af titler.

Jeg har endnu ikke færdiggjort mit MA studie, ved heller ikke, om jeg vil gøre det, men en ting er sikker: Det er ikke titlen, jeg går efter. For sådan én siger i sig selv ikke så meget. For mig handler det om at blive fagligt udfordret og få hældt mest mulig ny viden ind i bøtten!

English extract:

Titles for sale…

Academic titles can be useful because they indicate what kind of knowledge, the bearer of the title has acquired. The challenge is to figure out the quality of the individual programs in the growing jungle of universities worldwide.

When I moved to Holland, I decided to take the opportunity to start studying again. I chose a master’s degree at an American private university with a local campus. I enjoyed my studies, but the difference in students’ efforts struck me. I put a lot of effort into it because I wanted to learn and to maximize the impact of my studies. But I was amazed to see how little some students performed and yet managed not to fail or get kicked out.

The university needs financing, and students are paying customers. They pay per course, and it is tempting to think that the university has an interest in allowing all students to pass their courses, in order for them to proceed with more courses.

Too many graduates with academic shortages would surely damage the university’s reputation. Even so, I cannot help but wonder how little effort is made by some students and teachers. With all the private universities around the world, quite a few BA’s, MA’s, and MBA’s must have been handed to students on a plate. Personally, I don’t care. For me, studying is about being academically challenged and less about titles!

By Kirsten Bukager

I am a Danish writer and visual artist. After several years in The Netherlands, I am back in my home country. M.Sc. in International Business Administration and Modern Languages fra Copenhagen Business School, Communication and Online Journalism studies at Webster University and London School of Journalism. Bachelor in Education. I have worked with communications and marketing for many years, and recently changed path to teaching (Danish language, Art, Social Studies). I have always had a creative mind and filled many drawing blocks and canvases. I write for pleasure. Most of my stories are about places and people I encounter on journeys around the world. I have an eye for cultural and social subtleties, and I am especially interested in travel and the arts. Drop me a line if you are interested in my art, my teaching, or if you have a question or comment. And feel free to follow me on Instagram.