Danmarks mentale udfordring

(English extract below)

Tirsdag aften sad jeg i den store biografsal i Haags centrum, omgivet af ambassadører, forretningsfolk og andre mennesker med en eller anden form for tilknytning til den danske ambassade i Haag. Mange forskellige nationaliteter, efter hvad jeg havde lyttet mig til, mens vi fik en velkomstdrink i foyeren. Vi var inviteret til ”A special screeening of the Danish film THE KEEPER OF LOST CAUSES”. Et fremragende initiativ fra den danske ambassade.

Krumme tæer

I biografsalen gik den danske ambassadør på scenen og holdt velkomsttale: ”Denmark is a little country…” Åh nej, sukkede min mand og jeg i kor og krummede tæer. Bedre blev det ikke, da ambassadøren om dansk films internationale succes fremhævede, at vi åbenbart er rigtig gode til det med kriminalitet og vold. Du godeste. Der var vel så meget andet, man kunne have sagt om dansk film og kultur, og så valgte han den underspillede ironi.

Fortidens traumer

Hvorfor den evindelige underspilning og ironiske afstandtagen til dansk kvalitet og succes? Kan vi ikke snart afskaffe Janteloven og sætte punktum for traumerne ovenpå at have mistet Slesvig-Holstein og Norge? Danmark er jo langtfra det eneste land med traumer. Blot tænk på Holland, England, Belgien, som alle har kolonitidens forbrydelser med udnyttelse og tortur osv. hængende over sig som moralske tømmermænd. Eller Tysklands tab af verdenskrigene, eller USA og Vietnamskrigen. Og sådan kunne jeg blive ved. De fleste lande har tragedier og nederlag som en del af deres historiefortælling.

Ret ryggen og klap hinanden på skulderen

Min pointe er ikke, at vi skal være overlegne og anse os for bedre end andre lande. Men lad os være stolte og glade over det samfund og den kultur, vi har skabt. For vi har masser at være stolte af, herunder et demokratisk samfund med høj grad af lighed og frihed, internationalt anerkendt arkitektur, film, bøger, design, innovation, miljøbeskyttelse, osv. Og vi må gerne vise, at vi kan lide vores eget land, uden brug af underspillende, selvudslettende ironi.

English extract 

Some Danes have a tendency to belittle Denmark, to revel in past trauma and lost wars, and ironically distance themselves from Denmark’s successes, for instance in the field of culture.

My point is not that Danes should behave supercilious and consider ourselves as better than other nationalities. But, let’s straighten our backs, and be proud and happy about the society and the culture we have created. For we have plenty to be proud of, including a democratic society with a high degree of equality and freedom, internationally recognized architecture, film, books, design, innovation, environmental protection, etc. And we need to show that we like our own country, without the use of self-effacing irony.

By Kirsten Bukager

I am a Danish writer and visual artist. After several years in The Netherlands, I am back in my home country. M.Sc. in International Business Administration and Modern Languages fra Copenhagen Business School, Communication and Online Journalism studies at Webster University and London School of Journalism. Bachelor in Education. I have worked with communications and marketing for many years, and recently changed path to teaching (Danish language, Art, Social Studies). I have always had a creative mind and filled many drawing blocks and canvases. I write for pleasure. Most of my stories are about places and people I encounter on journeys around the world. I have an eye for cultural and social subtleties, and I am especially interested in travel and the arts. Drop me a line if you are interested in my art, my teaching, or if you have a question or comment. And feel free to follow me on Instagram.